زودرس
 دوره رشد ۸۵ تا ۹۰ روز بعد از انتقال
 رنگ هد به رنگ سبز تیره و گنبدی شکل
 وزن بالای هد و ساقه
 هد کاملا متراکم و یکنواخت با ماندگاری بالا
 دارای عملکرد بالا
 شاخه های جانبی قوی
 برگهای بزرگ و پوشش برگی مناسب، مقاوم به گرما
 مناسب برای تازه خوری، مناسب صادرات

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp