درباره ما

داستان ما

     شرکت توسعه نهاده سروش کشاورز از سال ۱۳۶۵ با عنوان بازرگانی طباطبایی با توجه به پتانسیل‌های طبیعی منطقه پیشوا و ورامین در بخش کشاورزی شروع به کار کرد. ارتباط مستمر مدیریت مجموعه با کشاورزان و آگاهی از وجود مشکلات و چالشهای فراوان در حوزه کشاورزی منطقه، استمرار این همکاری را سبب گشت.  حاصل این ارتباط، کسب اعتبار و اطمینانی بود که پس از گذشت سالها به عنوان مهمترین دستاورد این مجموعه تلقی می‌شود. از سال ۱۳۹۳ شرکت توسعه نهاده سروش کشاورز تحت یک قالب سازماندهی شده، درآمده و به عنوان عضوی از خانواده بزرگ کشاورزی درطی سالها فعالیت خود، خدمت به صنعت کشاورزی  را در حوزه های مختلف وجهه همت خود قرارداد. در این راستا و با عنایت به رسالت خویش، با گسترش  فعالیتهای خود از جمله ارتباط با شرکت های معتبر و صاحب نام کشاورزی در ایران و اروپا، اقدام به واردات و توزیع با کیفیت ترین نهاده های کشاورزی از جمله بذر، سم و کود در سراسر کشور نموده و با ایجاد فرصت های جدید در کمک به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، سهم خود را عرضه کرده است. امید است شرکت توسعه نهاده سروش کشاورز با تکیه بر سالها تجربه و برخورداری از کادری مجرب در کسب رضایت  مشتریان همچون گذشته به موفقیت‌های روزافزونی نائل گردد.

About Us

Soroush Keshavarz Input Development Company started its work in the agricultural sector in 1986 under the name of Tabatabai Trading, considering the natural potentials of Pishva and Varamin regions. The continuous communication of the collection management with the farmers and the awareness of the existence of many problems and challenges in the field of agriculture in the region, caused the continuation of this cooperation. The result of this relationship was gaining credibility and confidence, which after many years is considered as the most important achievement of this collection. Since 2014, Soroush Keshavarz Input Development Company has come under an organized format and as a member of a large agricultural family, during its years of activity, has served the agricultural industry in various fields. In this regard, and with regard to its mission, by expanding its activities, including liaison with reputable and reputable agricultural companies in Iran and Europe, to import and distribute the highest quality agricultural inputs, including seeds, pesticides and fertilizers throughout The country has offered its share by creating new opportunities to help increase productivity in the agricultural sector. It is hoped that Soroush Keshavarz Input Development Company, relying on years of experience and having experienced staff in achieving customer satisfaction, will achieve increasing success as in the past.

نیاز به اطلاعات بیشتر دارید؟

سروش کشاورز