 میانرس
 تیپ تخم مرغی
 وزن میوه ۱۹۰-۱۷۰ گرم
 رنگ قرمز بازارپسند
 تناژ بسیار بالا
 بوته قوی
 مقاوم به کمبود کلسیم
 مقاوم به ترک خوردگی
 مقاوم به ویروس TY ،ویروس موزائیک و نماتد

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp