 کدو سیلندری، مناسب کشت بهاره و تابستانه
 قابلیت کشت در فضای باز و تونلهای کوتاه
 زودرس
 قابلیت برداشت ۴۰ روز پس از کشت
 میوه ها به رنگ سبز تیره و بازارپسند
 غلاف کشیده و بلند با ماندگاری بالا
 برداشت میوه با دم گل
 بوته قوی و باز
 فرم بوته نیمه ایستاده، بدون شاخه جانبی
 سایه اندازی مناسب روی میوه
 مقاومت نسبی به PM ،WMV و ZYMV 

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp