خیار گلخانه ای هلیوم
Helium

گوجه گیلاسی گلادیس
Gladis

هندوانه رادو
Rado

گوجه فرنگی ردسان
Red Sun

گوجه زیتونی والار
Valar

فلفل دلمه کدا
Koda

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp