 رقم پر گل
 تناژ بالا در برداشت
 رنگ سبز تیره بازارپسند
 قابل کشت در فصول گرم و سرد سال
 میوه به طول ۱۸-۱۶سانتیمتر با شیارهای عمیق
 بوته هایی با مقاومت بالا
 پوشش برگی مناسب و حداقل رخ جانبی
 مقاومت نسبی به بیماریهای قارچی از جمله انواع سفیدکها و همچنین ویروسه

ارتباط مستقیم با مسئول فروش
Send via WhatsApp